CÔNG TY TNHH NHỰA HOÀNG HÀ

Văn phòng và nhà máy: Lô CN – 01 -1, KCN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3644 5812/13
Fax: 024 3877 3661 – 024 3644 5815
Hotline: 0982 050 429
Email: nhuagp@gmail.com